Parkování ve městě - Bodová karta

Bodová karta "Parking Český Krumlov" - instrukce pro užívání

Bodová karta slouží pro zvýhodněné parkování mimo špičku na parkovištích Parking Český Krumlov - P1 (Jelení zahrada), P2 (Pod Poštou), P3 (Městský park) a P5 (Autobusové nádraží). Výhoda spočívá v mimořádném tarifu 2 Kč / 1 hod. od 14:30 do 10:00 hod. (na parkovišti P5 od 14:30 do 12:00 hod.). V době od 10:00 do 14:30 hod. (na parkovišti P5 od 12:00 do 14:30 hod.) platí s bodovou kartou tarif 40 Kč / 1 hod. 

Parkování do 40 minut je zdarma, tj. neodečítá se žádný kredit.

Cena karty je 300 Kč, z toho 200 Kč je již přednabitý kredit.

Kartu je možné zakoupit v Infocentru Český Krumlov, na náměstí Svornosti 2.

Karta se vkládá do vjezdového a výjezdového stojanu (aktivuje se prvním vložením do vjezdového stojanu) a automaticky dochází k odečítání kreditu na základě času stráveného na parkovišti. V případě, že kredit na kartě není dostatečný pro úhradu za dobu strávenou na parkovišti, výjezdový stojan kartu odmítne a vyzve Vás k doplacení u automatické pokladny.

Dobíjení kreditu: přímo na parkovišti v automatické pokladně.

Minimální částka pro dobití karty je 200 Kč.

Při dobíjení vložte kartu do čtecího otvoru parkovacích lístků (bliká u něj světelná šipka). Přístroj Vás obeznámí o hodnotě kreditu na kartě a kartu vám vrátí zpět (případně zmáčkněte tlačítko „účtenka"). Kartu vezměte a znovu ji vložte do čtecího zařízení. Nyní je přístroj připraven na dobíjení. Začněte vkládat bankovky (příp. mince) do zařízení v místě označeném symbolem bankovek (mincí). Vložíte-li již takový (libovolný) obnos, kterým hodláte navýšit kredit na kartě, zmáčkněte tlačítko u slova "účtenka", čímž ukončíte dobíjení a přístroj Vám vystaví účtenku za navýšení kreditu.

V případě kontaktu karty s vnějším magnetickým prostředím může dojít k ztrátě informací na kartě. Za toto ani jiné mechanické poškození nebere provozovatel odpovědnost. Karta by proto neměla přijít do styku s vynuceným magnetickým polem (magnety, elektromotory, v některých případech i mobilní telefon), ani by s ní nemělo být zacházeno zvláště hrubým způsobem.

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte centrálu parkovacího systému - přímo z parkoviště po zmáčknutí tlačítka "Intercom" (případně pouze "i") na vjezdovém či výjezdovém stojanu nebo na automatické pokladně anebo telefonicky na čísle: 380 711 190.

Další informace o parkování ve městě: www.ckrumlov.info/parking

Ceník parkovacích produktů a služeb

Mapa parkování v Českém Krumlově