Festival staré hudby, hudební nástroje - foto F. Frouz

Festival staré hudby, hudební nástroje - foto F. Frouz

.