KKK

FESTIVAL BAROKNÍCH UMĚNÍ ČESKÝ KRUMLOV 2020

Festival barokních umění Český Krumlov, foto Libor Sváček

Náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 621

E-mail: tickets@ckrumlov.info
WWW: www.festival.krumlov.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: TOP akce


Nesmrtelná díla barokních umělců - stavitelů a hudebních skladatelů se po staletích znovu potkávají, aby dala vzniknout ojedinělé kulturní akci. V autentických historických prostorách města tak mohou zaznít tóny dobových skladeb, ať už jde o chrámovou hudbu v klášterním kostele nebo operu na scéně unikátního zámeckého barokního divadla.

S roční pravidelností přibližuje Festival barokních umění díla barokních autorů v autentických historických prostorách regionu, města a zámku Český Krumlov. V rámci každého ročníku festivalu probíhá v Barokním divadle na českokrumlovském zámku novodobá světová premiéra barokní opery v plně scénickém a výpravném (autentickém) provedení.

Prodej vstupenek v Infocentru Český Krumlov nebo on-line na www.ckrumlov.info/tickets.

Termín:
18. - 20. 9. 2020
17. - 19. 9. 2021Prodej vstupenek

Georg Friedrich Händel, Nicola Porpora, Antonio Caldara & Francesco Rinaldi: Giulio Cesare in Egitto

Termín Od - Do
18.09.2020   (Pá) 18:00
19.09.2020   (So) 18:00
20.09.2020   (Ne) 17:00

foto Libor Sváček

Provedením tohoto díla bychom chtěli přispět k představení některých dosud neznámých či dostatečně nereflektovaných aspektů vztahujících se k operní tvorbě Georga Friedricha Händela a její recepci ve střední Evropě v první polovině 18. století. Opera složená z árií několika autorů, tzv. pasticcio, Giulio Cesare in Egitto byla provedena ve vídeňském divadle U Korutanské brány v roce 1731. Klíčovému prameni, rukopisné partituře z hudební sbírky vévody Antona Ulricha v Meiningenu, doposud nebyla v händelovské literatuře věnována bližší pozornost. Händelův tematický katalog sice vídeňské uvedení opery Giulio Cesare in Egitto zmiňuje, avšak pouze v hypotetické rovině. Prokázané provedení tohoto pasticcia ve Vídni je nutno považovat za významný doklad recepce Händelovy operní tvorby ve střední Evropě. Autorem zhruba dvou třetin opery je G. F. Händel, zbývající árie jsou dílem Händelových významných současníků – Nicoly Porpory a Antonia Caldary. Pasticcio sestavil neapolský skladatel Francesco Rinaldi, který byl na přelomu 20. a 30. let 18. století kapelníkem vídeňského divadla U Korutanské brány.

Premiéra: Český Krumlov, Zámecké barokní divadlo 18. 9. 2020 v rámci Festivalu barokních umění 2020

Reprízy: Český Krumlov, barokní zámecké divadlo, 19. 9. a 20. 9. 2020 v rámci Festivalu barokních umění 2020

Účinkující:
Sólisté a barokní orchestr Hof-Musici,
Zámečtí mašinisté barokního divadla,
režie Zuzana Vrbová,
od cembala řídí Ondřej Macek

Odborná spolupráce:
• Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity Brno
o Prof. Jana Perutková

• Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě,
o PhDr. Jiří K. Kroupa

• Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
o PhDr. Milada Jonášová, PhD.

• Mozartova obec v České republice,
o PhDr. Tomislav Volek

• Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov,
o PhDr. Pavel Slavko

Místo konání: Barokní divadlo, Český Krumlov
„1732“

Termín Od - Do
18.09.2020   (Pá) 19:00

1732

(G. F. Händel, G. Ph. Telemann, M. Blavet, P. A. Locatelli)

Rok 1732 je významným rokem pro flétnisty, neboť v tomto roce ve čtyřech různých evropských městech (v Hamburku, Amsterdamu, Londýně a v Paříži) vyšla tiskem čtyři významná díla věnovaná jejich nástroji.

Účinkují:
Duo Hiroko Huemer & Chiara Massini
Hiroko Huemer – barokní příčné flétny
Chiara Massini – cembalo

Místo konání: Velký sál bývalého kláštera klarisek, Český Krumlov
Kabinet kuriozit

Termín Od - Do
19.09.2020   (So) 14:00

Studijní centrum Český Krumlov

Hudba 18. století pro zřídka slýchané nástroje - hackbrett (barokní cimbál) a violu d´amore
Účinkující: Concilium musicum Wien, umělecký vedoucí Christoph Angerer

Místo konání: Sloupový sál Studijního centra, I.zámecké nádvoří, Český Krumlov
Barokní ohňostroj a barokní iluminace

Termín Od - Do
19.09.2020   (So) 21:00

..

Místo konání: Letní jízdárna Zámecké zahrady, Český Krumlov
Varhanní matiné

Termín Od - Do
20.09.2020   (Ne) 11:00

..

Účinkuje: Peter Frisée (Rakousko)

Místo konání: Klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné, Český Krumlov
O Festivalu barokních umění


Festival barokních umění Český Krumlov, foto Libor Sváček

Festival barokních umění Český Krumlov vznikl v roce 2008 v Českém Krumlově. Základním kamenem byla v té době cca. 12letá studijně badatelská a realizační praxe dramaturga festivalu pana Ondřeje Macka na poli výzkumu původních barokních oper realizovaných v českém prostředí v první polovině 18. století.

Odborně badatelská snaha vyústila v roce 2007 objevem ztracené Vivaldiho opery „Argippo", která byla poté, v polo-scénickém provedení, pod záštitou Livie Klausové slavnostně realizována dne 3. května 2008 ve Španělském sále na Pražském Hradě.

Není jiného divadelního stánku, tak dokonale připraveného, kde by se dala provést původní adaptace barokní opery, než zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově. Aby slavnostní premiéra „Argippa" proběhla v Českém Krumlově s pozitivním ohlasem medií, sponzorů a především návštěvníků, hostů, rozšířil se program premiéry o další koncerty a celý projekt byl pojmenován Festival barokních umění Český Krumlov.

Charakteristickým žánrem období baroka je opera, která slučuje a propojuje všechny podstatné dobové druhy umění (hudbu, poezii, výtvarné umění, jevištní pohyb, tanec). Těžiště dramaturgie proto spočívá ve scénickém provedení barokní opery v zámeckém divadle. K exkluzivitě festivalu přispívá i skutečnost, že k nastudování jsou vybírána díla dosud nepublikovaná a v moderní době neprovozovaná. K vyhledání zajímavého titulu slouží náročný výzkum v rakouských, německých a italských archivech.

Hlavním koncepčním tématem festivalu je provedení barokní opery podle současných možností autentické interpretace. Tým badatelů festivalu pod hlavičkou občanského sdružení Hofmusici každoročně připravuje novodobou světovou premiéru barokní opery. Premiéra v polo-scénickém provedení je realizována vždy v květnu v Praze - plná scénická verze pak v říjnu v Českém Krumlově.

Festival je institucionálně postaven na firmě Agentura Krumlovská inspirace, dále na občanském sdružení barokního souboru Hofmusici, které se stará o zajištění odborné části festivalu, vyhledání a provedení novodobé premiéry barokní opery a kompletní dramaturgii festivalu. O styk s medii a sponzory se stará občanské sdružení Festivaly Český Krumlov.
Fotogalerie předchozích ročníků

Kompletní servis & rezervace vstupenek


Infocentrum Český Krumlov

Pobytové programy - ubytovací servis - průvodcovské služby - vstupenkové centrum

Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622
e-mail: info@ckrumlov.info
www.ckrumlov.info/infocentrum

Poloha na mapě | Google Street View
GPS: 48°48'38.91" 14°18'55.44"Další nabídky: