KKK

Sdružení nezávislých - Město pro všechny - 2010-2014

náměstí Svornosti 1
38101 Český Krumlov
Kontakt: Ing. Jitka Zikmundová, MBA - místostarostka města Český Krumlov

Telefon: +420 724 058 343

E-mail: nezavisli@ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/nezavisli

Poloha: Český Krumlov

Vážené spoluobčanky, spoluobčané, dámy a pánové,

dovolte, abych Vám jménem kandidátů Sdružení nezávislých – Město pro všechny poděkovala za Vaše hlasy, důvěru a podporu. Díky tomu mohu já jako místostarostka a pan Mgr. Bohumil Florián jako zastupitel pracovat pro naše město, zastupovat společné zájmy a prosazovat náš volební program. V naší práci nám budou pomáhat Vaše názory, nápady i kritika, neváhejte nás, prosím, kdykoli kontaktovat:

Jitka Zikmundová: e-mail: jitka.zikmundová@mu.ckrumlov.cz, tel.: 724/058 343
Bohumil Florián: e-mail: florian@zsplesivec.cz, tel.:773/444 582


Ing. Jitka Zikmundová, MBA - místostarostka města Český Krumlov, předsedkyně komisí pro cestovní ruch, pro památkovou péči a kulturní

Ing. Jitka Zikmundová, MBA - místostarostka města Český Krumlov

40 let, místostarostka, Nové Spolí, bez politické příslušnosti, delegován SNK ED

Narozena: 12.9. 1970 v Havlíčkově Brodě
Rodinný stav: vdaná

Vzdělání:
Absolventka Vysoké školy hotelové v Praze, obor management cestovního ruchu a hotelnictví. Absolventka studia na salzburgské univerzitě, obor Executive MBA Tourism and Leisure Management. Ve své závěrečné práci jsem zpracovala téma přínosu značky UNESCO pro města, která jsou zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

Kariéra:
1993 - 1995 - vedoucí Infocentra Český Krumlov
1995 - 2002 - ředitelka zastoupení České centrály cestovního ruchu ve Vídni a v Berlíně
2002 - 2004 - manažerka Destinačního managementu Český Krumlov
2005 - pracovní stáž v Lipsku a Regensburgu - stipendium Nadace Roberta Bosche pro mladé manažery ze střední Evropy
2006 - ředitelka Destinačního managementu Český Krumlov
2006 - 2010 - místostarostka města Český Krumlov

Jazykové znalosti: němčina a angličtina aktivně

Moje motto:
PER ASPERA AD ASTRA – „Přes překážky ke hvězdám“ je heslem, kterým se snažím celý život řídit. Je to heslo mého otce a Billa Clintona, 42. prezidenta Spojených státu amerických, kterého považuji za vzor svého politického života.

Můj vztah k Českému Krumlovu:
V Českém Krumlově žiji 18 let, přistěhovala jsem se v roce 1992, kdy město bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Do Českého Krumlova mě přivedla láska k jednomu z občanů tohoto města, dnes je mým manželem a Český Krumlov je „mým“ městem. Český Krumlov považuji za jedno z nejkrásnějších měst na světě a jsem hrdá, že zde mohu žít.

Od samého začátku je můj život v Českém Krumlově spjat s cestovním ruchem, stála jsem u zrodu Infocentra Český Krumlov a byla jeho první vedoucí.
Za jednu z největších hodnot považuji vzdělání a neustálé získávání nových znalostí. Neváhala jsem proto a přijala nabídku vést zahraniční zastoupení agentury CzechTourism ve Vídni a v Berlíně.
Stipendium Nadace Roberta Bosche mně umožnilo rok žít v Německu a pracovat s nejlepšími manažery turistické branže.
Své znalosti a zkušenosti z mezinárodního cestovního ruchu jsem bohatě zúročila v Českém Krumlově při zakládání a vedení Destinačního managementu Český Krumlov.

Moje práce manažerky cestovního ruchu je mým koníčkem, protože cestování, potkávání zajímavých lidí a poznávání různých kultur patří k mým zálibám vedle pěší turistiky a četby.


Mgr. Bohumil Florián - zastupitel města Český Krumlov, člen komise pro životní prostředí a pro školství, volný čas

Mgr. Bohumil Florián - zastupitel města Český Krumlov

61 let, učitel, Domoradice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

Narozen: 8. 8. 1949 v Písku
Rodinný stav, děti: ženatý, tři děti a pět vnoučat

Vzdělání:
Absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, aprobace Přírodopis-Základy zemědělské výroby

Kariéra:
Začínal jsem v roce 1971 v okrese Prachatice a v roce 1972 jsem natrvalo zakotvil v českokrumlovském okrese. Zde jsem postupně prošel těmito školami a institucemi: ZŠ Zlatá Koruna, Hořice na Šumavě, Český Krumlov, Kostelní a T.G.Masaryka, dále Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově, odbor školství tehdejšího okresního národního výboru a od r. 1990 působím jako zástupce ředitelky školy v základní škole na Plešivci.

Oblíbený citát:
Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene.

Můj vztah k Českému Krumlovu:
Žiji zde od roku 1975 a je zřejmé, že jde o nejdelší zastávku na mé životní cestě. Občas mám možnost Český Krumlov ukázat rodinným i jiným hostům a v tom okamžiku velmi silně vnímám, v jak krásném a historicky cenném městě žiji, a jsem na to náležitě pyšný. Jako člověk se zájmem o přírodu si zároveň uvědomuji, že naše město má i pěkný a velkou hodnotu města dotvářející přírodní rámec.

Voliči rozhodli o tom, že jsem se v nastávajícím volebním období stal členem Zastupitelstva města Český Krumlov. Beru to jako závazek a zároveň možnost přispět svým dílem k tomu, aby Český Krumlov byl místem ke spokojenému životu pro všechny jeho obyvatele, a zároveň místem nezapomenutelných zážitků pro všechny jeho návštěvníky.

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Učitel přírodopisu na ZŠ, dlouholetý člen ČSOP, spolupracovník Střediska ekologické výchovy Šípek, koordinátor environmentální výchovy v ZŠ Plešivec.

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI PRO ŠKOLSTVÍ, VOLNÝ ČAS:

Absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, ve školství od roku 1971, od roku 1990 zástupce ředitelky ZŠ Plešivec.


Máme odborníky a kvalifikované lidi pro odborné výbory města i pro všechny komise Rady města. Zapojí se, budou aktivně pracovat.


Antonín Princ - člen řídícího výboru projektu „Revitalizace klášterů Český Krumlov“

Antonín Princ - člen řídícího výboru projektu "Revitalizace klášterů Český Krumlov"

57 let, ředitel firmy, Vyšný, bez politické příslušnosti, delegován SNK ED

Vzdělání: středoškolské

Kariéra:
1993 - 1996 - místostarosta města
1997 - 2002 - starosta města
2002 - 2010 - ředitel firmy JVS


Jan Ungerman - člen finančního výboru zastupitelstva města

Jan Ungerman - člen finančního výboru zastupitelstva města

48 let, jednatel firmy, Horní Brána, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát


Karel Bašta - člen komise pro územní plán, investice, majetek

Karel Bašta

40 let, manažer obchodu, Plešivec, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI:

Střední průmyslová škola stavební


Petr Chavík - člen komise pro územní plán, investice, majetek

Petr Chavík

43 let, místopředseda představenstva, Nádražní Předměstí, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI:

Vzdělání: středoškolské technické (SPŠ),
znalost katastrálního zákona, znalost právních vztahů v oblasti nemovitostí, zkušenosti v oblasti výstavby budov, inž. sítí, komunikací, 18 let praxe.


Mgr. Radek Cihla - člen komise sociální

Mgr. Radek Cihla

37 let, ředitel neziskové organizace, Nové Dobrkovice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI:

Vzdělání: vysokoškolské - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.
2 roky ředitel neziskové organizace KOCERO v Českém Krumlově. Certifikáty a osvědčení o doplňování vzdělání v oblasti sociálních služeb.


Bc. Jaromír Maurer - člen komise dopravní

Bc. Jaromír Maurer

43 let, velitel Hasičského záchranného sboru, Plešivec, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI:

Vzdělání: vysokoškolské se zaměřením na řešení krizových situací.
Ve své profesi využívá znalostí v oblasti územně plánovací dokumentace. Z povahy pracovního zařazení ve funkci velitele centrální požární stanice hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov může přinést a zároveň získat cenné poznatky o dopravní infrastruktuře ve městě Český Krumlov.


Ing. Karolína Kortusová, MSc. - členka komise pro cestovní ruch

Ing. Karolína Kortusová, MSc.

41 let, provozovatelka cestovní agentury, průvodkyně, Nádražní Předměstí, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI:

Vzdělání: Vysokoškolský postgraduální titul MSc., obor marketing a distribuce, Manchester Metropolitan University, UK.
2004 - vedoucí pilotního projektu Podpora incomingové turistiky města Český Krumlov. 10 let praxe v cestovním ruchu v Českém Krumlově, provozovatelka incomingové agentury Krumlov Tours, členka Sdružení průvodců JHK, úzká spolupráce s Destinačním managementem a Infocentrem Český Krumlov.


Milena Charvátová - členka komise pro cestovní ruch

Milena Charvátová

31 let, manažerka informační kanceláře, Horní Brána, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI:

Vzdělání: středoškolské se zaměřením na studium cizích jazyků, 12 let práce v cestovním ruchu.
V současné době pracuje jako vedoucí Infocentra Český Krumlov. Aktivní zájem o oblast cestovního ruchu.


Ing. Oto Šrámek - člen komise pro cestovní ruch

Ing. Oto Šrámek

42 let, podnikatel, Plešivec, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI:

Vzdělání: ČVUT Praha, stavební fakulta, jazyky: státní zkouška z angličtiny, japonština
Praxe: Průvodce městem Český Krumlov od roku 1992, OSVČ Průvodcovská činnost od roku 1996, provozování cestovní agentury od roku 2001, jednatel Sdružení průvodců Český Krumlov od roku 2008.
Množství osobně provedených klientů cca 130 000 - 150 000 osob.
Cíl: zprostředkováním zpětné vazby klient - turistická destinace je možné zjistit konkrétní zkušenosti a potřeby klientů a takto získané informace využívat pro odstraňování nedostatků a zvyšování úrovně turistických služeb.


Ing. arch. Dagmar Píšová - čenka komise pro památkovou péči

Ing. arch. Dagmar Píšová

40 let, grafička, architektka, Horní Brána, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI:

Vzdělání: Absolutorium na ČVUT Praha, FA - obor architektura. Poslední čtyři semestry absolvování semestrální a diplomové práce v ateliéru Prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsy, zaměřeného na obnovy a konzervace historických staveb.
1994 - 2. místo v soutěži Revitalizace parkánu bývalého měšť. pivovaru Český Krumlov (spolupráce s V. Píšou). Zaměstnána v architektonickém ateliéru Ateliér Kročák v Českých Budějovicích jako architekt, od roku 2005 založen grafický a reklamní ateliér v Českém Krumlově. 2006 - práce v kulturní komisi.


Mgr. Martin Jakab - člen komise kulturní

Mgr. Martin Jakab

39 let, učitel - Gymnázium Český Krumlov, Horní Brána, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI:

Vzdělání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor: český jazyk a literatura - historie.

Zaměstnání: v současné době Gymnázium Český Krumlov, 1987 - 2005 historik a správce sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově,
od roku 1987 průvodce zámku Český Krumlov.
Spoluautor knihy a výstavy Příběh města Český Krumlov, spoluautor OIS, spolupráce s SOA, SokA, Regionálním muzeem, Státním hradem a zámkem, ČKRF (Infocentrum, Museum Fotoateliér Seidel), průvodce CR v ČK i ČR.


Ladislava Šmejkalová - členka komise kulturní

Ladislava Šmejkalová

45 let, živnostnice, Horní Brána, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISI:

Vzdělání: Střední pedagogická škola
Práce v kluturní komisi 2006 - 2010, organizátorka kulturních akcí v Českém Krumlově (Jazzky Krumlov), 10 let aktivní členka klubu Kiwanis Český Krumlov a organizátorka Dne s handicapem.
Podnikání v oblasti obchodu s hudebními nosiči, přehled o kulturním a společenském dění.


Ing. Jiří Čtvrtník - člen komisí pro sport a pro životní prostředí

Ing. Jiří Čtvrtník

45 let, obchodní manažer, Plešivec, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI V KOMISÍCH:

Vysoká škola zemědělská - fakulta lesnická, státní zkouška - německý a ruský jazyk.

Aktivně provozování sportu (závodně a rekreačně) v Českém Krumlově, znalost problematiky sportovních zařízení v Českém Krumlově.

Znalost problematiky životního prostředí, soukromý zájem o tuto problematiku.


Osobní sdělení Ing. Jitky Zikmundové, MBA ve věci bydlení v Kájově

Při jednání ustavujícího Zastupitelstva města Český Krumlov v pátek 12. 11. 2010 a poté v sobotním vydání Českokrumlovského deníku jsem byla kritizována za skutečnost, že nežiji v Českém Krumlově.

Ráda bych proto tuto záležitost vysvětlila.

V roce 2004 jsme se s manželem rozhodli postarat se o vlastní bydlení a pořídit si dům. V Českém Krumlově bohužel nebyly k dispozici vhodné stavební parcely, koupili jsme proto parcelu v Kájově a začali stavět dům. Na podzim roku 2006 jsem se stala poprvé místostarostkou Českého Krumlova, dům v Kájově jsme v létě 2007 dostavěli a v listopadu 2007 jsme se stěhovali. Žijeme s manželem ve vlastním domě a jako mnozí další splácíme společně hypotéku. Podle Zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 však musí mít kandidát do zastupitelstva obce v den voleb trvalé bydliště v obci, ve které kandiduje, proto mám trvalé bydliště v Novém Spolí 81. Nemyslím si, že by tato skutečnost byla diskvalifikací pro moji práci místostarostky Českého Krumlova, nesnižuje ani mé profesní, ani morální kvality. Pokud porovnám hodiny strávené v Českém Krumlově a hodiny strávené ve svém domě v Kájově, Český Krumlov rozhodně vyhrává.

Sama na vlastní kůži jsem si vyzkoušela, jak obtížné bylo a bohužel doposud je v Českém Krumlově získat parcelu na stavění vlastního rodinného domu, což jsem vždy chápala jako výzvu, a o to více se budu snažit, abychom našli řešení.


Volební program

SLUŠNOST A ZODPOVĚDNOST ZA VAŠI DŮVĚRU

NÁŠ PROGRAM MÁ JEDINÝ CÍL - ZLEPŠIT KVALITU ŽIVOTA V ČESKÉM KRUMLOVĚ!

BUDOUCNOSTÍ ČESKÉHO KRUMLOVA JSOU RODINY S DĚTMI A MLADÁ GENERACE
• modernizací stávajících budov zajistit dostatečný počet míst v mateřských školách
a investovat do zařízení základních škol
• připravit areál bývalých kasáren ve Vyšném na území vhodné pro bytovou výstavbu, včetně startovacích bytů pro mladé rodiny a občanské vybavenosti
• revitalizovaný městský park a území kolem zpřístupnit jako místo pro relaxaci a volnočasové aktivity především mládeže a rodin s dětmi
• obnovit „plácky“ pro sportovní vyžití a volný čas

CHCEME SE ZODPOVĚDNĚ POSTARAT O NAŠE SENIORY A HANDICAPOVANÉ SPOLUOBČANY
• maximálně podporovat domácí péči a asistenční služby pro seniory a handicapované
• oživit projekt na výstavbu dalšího domu s pečovatelskou službou
• zajistit důstojné prostory pro klub seniorů
• pro činnost Českého červeného kříže zachovat prostory sloužící k poskytování pomoci sociálně potřebným a seniorům

KVALITU ŽIVOTA NÁS VŠECH VIDÍME:
V MODERNÍ DOPRAVĚ
• zdržet se megalomanských projektů a modernizovat stávající autobusové nádraží
včetně vybudování parkoviště k odlehčení ulic na Horní Bráně
• dokončit výstavbu nových autobusových zastávek na území města a opětovné zřízení stanoviště Za Plevnem
• optimalizovat provoz okružní autobusové linky, zlepšit návaznost spojů, označení a informovanost o jízdním řádu
• rozšířit počty parkovacích míst pro občany města a postupně opravit místní komunikace
• zajistit investice do zvýšení bezpečnosti chodců a zlepšení plynulosti dopravy ve městě

V ZÁZEMÍ PRO VOLNÝ ČAS A KULTURNÍ ROZMANITOSTI
• v tomto volebním období vybudovat letní plovárnu
• rozšířit využití sportovního areálu na Chvalšinské pro občany města
• podporovat místní kulturní aktivity, vícežánrovou kulturu a činnost místních spolků

V OTEVŘENÉM A PRŮHLEDNÉM ŘÍZENÍ MĚSTA
• na radnici zavést pravidelnou „Hodinu pro občany“ s vedením města jedenkrát týdně a zveřejňovat projednávané materiály zastupitelstva na internetu
• příjmů z cestovního ruchu využít jako jednoho ze zdrojů financování těchto projektů

JSME KOMUNIKATIVNÍ, OTEVŘENÍ A SPOLEČNĚ S VÁMI NAPLNÍME TENTO PROGRAM!