KKK

Infocentrum Český Krumlov je dočasně uzavřeno.

 

S účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje vláda přítomnost veřejnosti v provozovnách turistických informačních center.

Infocentrum Český Krumlov je tedy pro veřejnost v období 22.10. 2020 - 3.11. 2020 uzavřeno.

Informační servis je nadále poskytován telefonicky na tel. č. +420 380 704 622 v pracovních dnech v čase od 9:00 - 16:00 hodin.

Kontaktovat nás můžete také na naší e-mailové adrese: info@ckrumlov.info.

I přes nepříznivou situaci se kolektiv Infocentra podílí na přípravě nadcházející sezóny ve spolupráci s obchodními partnery. Zároveň se  podílí na modernizaci internetové prezentace a poskytuje podporu plánovaným kulturním akcím.

Přejeme pevné zdraví a těšíme se na opětovné setkání v Českém Krumlově.

Kolektiv Infocentra Český Krumlov

náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
www.ckrumlov.info
, www.krumlov2020.cz