KKK

Karel Hrubeš - akademický malíř a restaurátor

Archiv OIS 1623b, Karel Hrubeš, ukázka práce

Parkán č. p. 122
38101 Český Krumlov
Kontakt: Karel Hrubeš, ak. mal.

Telefon: +420 380 714 403
Mobil: +420 728 940 569

WWW: www.ckrumlov.cz/karelhrubes

Poloha: Český Krumlov


Karel Hrubeš - akademický malíř a restaurátor

Archiv OIS 1626b, Karel Hrubeš, ukázka práce

Narozen 21.7.1955 v Českém Krumlově, studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze, v letech 1997 - 1983 obor restaurování u profesora R. Ondráčka na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije a pracuje v Českém Krumlově.


Hlavní těžiště práce v oborech :

Archiv OIS 1625b, Karel Hrubeš, ukázka práce

* restaurování - nástěnné malby (fresky), obrazy a polychromie plastik hlavní realizace: gotické a barokní fresky v kostele sv. Víta ve městě Český Krumlov, renesanční malby věže hradu Rožmberk, renesanční a barokní malby a fasády kláštera ve Zlaté Koruně, renesanční fresky zámku Kratochvíle atd.

* technologické kopie - původní technologie s původními materiály, zlacení a stříbření hlavně česká desková gotická malba, raná italská renesance, holandské baroko, ale i moderní mistři, např. Schiele, Dalí, Klimt, Magritte, Kokoschka, Čapek, Kubišta, Zrzavý atd.

* vlastní malba


Realizované restaurátorské práce :


Český Krumlov

Archiv OIS 1622b, Karel Hrubeš, ukázka práce

1. 2 obrazy v prohlídkové trase zámku (španělská zátiší) 1. polovina 17. století - 1986

2. sluneční hodiny a iluzivní okna Renesančního domu zámku - 1996

3. zámecké schody - objev a restaurace renesanční iluzivní malby okna s medvědem - 1993

4. před zámeckými schody - klasicistní malby interiéru z 1. poloviny 19. století, 2 barokní erby na štítě - 1993

5. před Lazebnickým mostem - odkryv a restaurování medailonu se dvěma koňmi - 1991

6. Panská č. p. 22 - rekonstrukce medailonu s madonou, v 1. patře odkryv gotických maleb (erby a lukostřelec) - 1996

7. erby radnice - 1997


Chvalšiny

Gotická malba dvanácti apoštolů v presbytáři kostela sv. Maří Magdaleny - 1995


Kájov

Průčelí kostela, vstupní gotická malba - 1993


Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

Archiv OIS 1627b, Karel Hrubeš, ukázka práce

1. malba sv. Víta v presbytáři - 1985

2. kopie veduty Českého Krumlova vlevo v presbytáři (olej-plátno) - 1986

3. freska Ukřižování a čtyř světic z doby kolem roku 1400 - 1987

4. kaple Vzkříšení od Jakuba Františka Prokyše z roku 1777 - 1989-1990

5. objev a odkryv gotického fragmentu Ukřižování se sv. Janem, vpravo od průčelí kaple Vzkříšení z doby kolem roku 1420 - 1991

6. průčelí - tympanon s Asumptou - 1989


Rožmberk nad Vltavou

Restaurování vstupní renesanční věže hradu, plocha 300 m2 s renesanční malovanou architekturou - 1992


Zlatá Koruna

1. objev, odkryv a kompletní restaurování maleb čtyř evangelistů ve věži opatství z 1. poloviny 18. století - 1985-1997

2. renesanční barokní fasády opatství

3. renesanční sluneční hodiny malého konventu - 1989

4. barokní nápis nad vchodem do malého konventu


Další ukázky práce