KKK

Městská knihovna v Českém Krumlově

Městská knihovna, nádvoří bývalé prelatůry

Horní 155
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Martin Nechvíle

Telefon: +420 380 714 765
Mobil: +420 777 593 522

E-mail: reditel@knih-ck.cz
WWW: www.knih-ck.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Městská knihovna; Divadlo, kino, knihovna

Poloha na mapě


Městská knihovna v Českém Krumlově

Sídlo: Horní 155, Český Krumlov
Městská knihovna v Českém Krumlově je od 1.1.1998 zařízením Města Český Krumlov. Byla pověřena výkonem tzv. regionálních funkcí, tzn. že stejně jako bývalá Okresní knihovna v Českém Krumlově nadále pečuje o menší veřejné knihovny regionu (městské, příp. obecní knihovny, kterých je v regionu celkem 40).
Knihovní fond obsahoval k 1. 1. 2017 – celkem 120 393 knihovních jednotek.

Městská knihovna v Českém Krumlově zahrnuje ústřední knihovnu v Horní 155 a dále provozy - pobočky na sídlišti Plešivec a Mír.Kulturní akce v Městské knihovně:

Provozní doba Městské knihovny Český Krumlov

Oddělení pro dospělé


Městská knihovna Český Krumlov, oddělení pro dospělé

- absenční půjčování beletrie
- absenční půjčování naučné literatury ze všech oborů
- absenční půjčování stolních společenských her
- on-line katalog knih
- rezervační služba
- meziknihovní výpůjční služba
- bibliograficko-informační služba
- exkurze, besedy, přednášky pro širší veřejnost
- knihovnicko-informační výchova pro SŠ a SOU
- stahování e-knih zdarma pro registrované čtenáře
Oddělení pro děti a mládež


- absenční půjčování beletrie i naučné literatury
- absenční půjčování časopisů pro děti
- on-line katalog
- rezervační služba
- bibliograficko-informační služba
- lekce knihovnicko-informační výchovy
- besedy, literární soutěže pro širší veřejnost i na zákl. spolupráce s MŠ a ZŠ
Studovna a čítárna


Uživatelé mají k dispozici cca 120 titulů periodik (noviny, časopisy, zpravodaje apod.)k prezenčnímu i absenčnímu půjčování, elektronickou databázi právních informací a fond tzv. zvukových knih (pouze pro handicapované uživatele). Studovna soustavně doplňuje bohatý fond regionální literatury, příručkovou literaturu a umožňuje přístup k Internetu na několika uživatelských počítačích.
Pobočka knihovny Plešivec 366


Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka Plešivec. Foto Jiří Šneider

Pobočka Plešivec nabízí uživatelům výpůjční služby knih a časopisů a přístup k Internetu.
Pobočka knihovny Mír - Urbinská 187


Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka Mír. Foto Jiří Šneider_atr218g13b

Poskytuje uživatelům běžné výpůjční služby knih a časopisů a také přístup k Internetu.
Knihovna na Facebooku

Fotogalerie

Městská knihovna v Českém Krumlově, nádvoří. Foto Jiří Šneider Městská knihovna v Českém Krumlově, oddělení pro dospělé. Foto Jiří Šneider Městská knihovna v Českém Krumlově, oddělení pro dospělé. Foto Jiří Šneider Městská knihovna v Českém Krumlově, oddělení pro dospělé. Foto Jiří Šneider
Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka Plešivec. Foto Jiří Šneider Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka Mír. Foto Jiří Šneider