KKK

Parkování na odstavných parkovištích P1-P5

  • čtyři samoobslužná odstavná parkoviště v blízkosti historického centra (P1, P2, P3, P5) s celkovou kapacitou cca 650 stání a nepřetržitým celoročním provozem a dále parkoviště P4 o kapacitě 80 stání v těsné blízkosti zámecké zahrady
  • prvních 40 minut parkování zdarma (P1, P2, P3, P5)
  • elektronický systém navádění vozidel na odstavná parkoviště poskytující aktuální informace o jejich obsazenosti
  • monitorovací kamerový systém umožňující z centrálního dispečinku trvalý kontakt se zákazníky parkovišť 24 hodin denně (upozornění: parkoviště nemají statut hlídaného parkoviště!)
  • vybavení parkovišť moderními samoobslužnými technologiemi umožňujícími pohodlné placení parkovného v Kč a EUR
  • slevy pro vícedenní návštěvníky, bezbariérové WC (otevřeno v sezóně)
  • odstavná parkoviště slouží také pro parkování motocyklů a karavanů.
  • aktuální obsazenost parkovišť na tel. č. 380 711 190

Bodová karta

pro občany města slouží pro zvýhodněné parkování mimo špičku na parkovištích Parking Český Krumlov - P1 (Jelení zahrada), P2 (Pod Poštou), P3 (Městský park) a P5 (Autobusové nádraží).

Ceník parkovacích produktů a služeb

obsahuje kompletní ceny za parkování na P1-P5, včetně ceny za garantované parkování nebo v případě bodové karty

Interaktivní mapa odstavných parkovišť P1-P5

zobrazuje polohu odstavných parkovišť. Mapu lze posouvat nebo měnit podkladovou vrstvu. Zapínáním dalších překryvných vrstev

Parkoviště P1 ("Parkoviště Jelenka")

Parkoviště P1 („Parkoviště v Jelení zahradě“)    Parkoviště P1 („Parkoviště v Jelení zahradě“)    Parkoviště P1 („Parkoviště v Jelení zahradě“)    Parkoviště P1 („Parkoviště v Jelení zahradě“)

Situováno pod severními hradbami zámku v meandru říčky Polečnice.

Jedná se o největší parkoviště v Českém Krumlově o celkové kapacitě 230 parkovacích stání (včetně trvale vyhrazených míst). Parkoviště lze dosáhnout sledováním naváděcího systému s dynamicky proměnnými informacemi o obsazenosti. Parkoviště má jediný vjezd a jediný výjezd z Chvalšinské ulice (silnice I/39 České Budějovice-Volary).

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem, veřejnými toaletami, restaurací, mapovým informačním systémem.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích CZK nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé spojení s dispečinkem parkovacího systému. Pro orientaci ve vnitřním prostoru parkovací plochy slouží vnitřní vodící tabule.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.

Parkoviště P2 ("Parkoviště Pod poštou")

Parkoviště P2 („Parkoviště Pod poštou“)   Parkoviště P2 („Parkoviště Pod poštou“)   Parkoviště P2 („Parkoviště Pod poštou“)   Parkoviště P2 („Parkoviště Pod poštou“)

Situováno mezi hlavní městskou poštou, pivovarem a řekou Vltavou.

Jedná se o druhé největší parkoviště v Českém Krumlově o celkové kapacitě 175 parkovacích stání (včetně trvale vyhrazených míst). Parkoviště lze dosáhnout sledováním naváděcího systému s dynamicky proměnnými informacemi o obsazenosti. Parkoviště má jediný vjezd a jediný výjezd z ulice U Poráků (odbočka ze silnice II/157 Č. Krumlov - Kaplice směrem k lokalitě "Ambit").

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem, veřejnými toaletami, mapovým informačním systémem.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích ČR nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé verbální spojení s dispečinkem parkovacího systému. Pro orientaci ve vnitřním prostoru parkovací plochy slouží vnitřní vodící tabule.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.

Parkoviště P3 ("Parkoviště Městský park")

Parkoviště P3 („Parkoviště Městský park“)    Parkoviště P3 („Parkoviště Městský park“)     Parkoviště P3 („Parkoviště Městský park“)   Parkoviště P3 („Parkoviště Městský park“)

Situováno v meandru řeky Vltavy mezi Městským parkem a Domem dětí a mláděže.

Jedná se o třetí největší parkoviště v Českém Krumlově o celkové kapacitě 130 parkovacích stání (včetně trvale vyhrazených míst). Parkoviště lze dosáhnout sledováním naváděcího systému s dynamicky proměnnými informacemi o obsazenosti. Parkoviště má jediný vjezd a jediný výjezd z ulice Linecká.(odbočka ze silnice II/160 Č.Krumlov-Vyšší Brod u přejezdu přes řeku Vltavu směrem k centru města).

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem, veřejnými toaletami, mapovým informačním bodem. Parkoviště je z části příjemně stíněno vzrostlými stromy, ale prozatím je v část parkovací plochy upravena na nezpevněném povrchu. V blízkosti parkoviště se nachází hlavní oddychový městský park, Dům dětí a mládeže, dětské dopravní hřiště, budova soudu a další provozovny.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích ČR nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé spojení s dispečinkem parkovacího systému.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.

Parkoviště P4 ("Parkoviště Zámecká zahrada")

Situováno v těsné blízkosti zámecké zahrady.

Parkoviště lze dosáhnout sledováním naváděcího systému. K parkovišti odbočte ze silnice I/39 České Budějovice - Volary poblíž restaurace "V Oblouku" (u čerpací stanice).

Parkoviště o celkové kapacitě 80 parkovacích stání pro osobní automobily je otevřeno v letních měsících.

V blízkosti parkoviště se nachází restaurace, zámecká zahrada, ve které se v létě konají divadelní představení před otáčivým hledištěm. Z parkoviště je dobře dostupný areál zámku, vnitřní město je dosažitelné delší panoramatickou pěší cestou s větším celkovým převýšením.

Parkoviště P5 ("Parkoviště Autobusové nádraží")

Situováno nad hlavní Objížďkovou ulicí přímo nad autobusovým nádražím.

Jedná se o čtvrté největší parkoviště v Českém Krumlově o celkové kapacitě 117 parkovacích stání. Parkoviště lze dosáhnout sledováním naváděcího systému. Parkoviště má jediný vjezd a výjezd ze silnice Nemocniční (silnice II/157 Český Krumlov - Kaplice) naproti Nemocnici Český Krumlov.

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem, dobíjecí stanicí elektromobilů, veřejnými toaletami, občerstvením a mapovým informačním bodem v budově přilehlého autobusového nádraží.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu, před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v mincích ČR, EURO nebo bezhotovostní platbou) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé spojení s dispečinkem parkovacího systému.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.

 

Další informace